شماره‌های پیشین نشریه

1,431              656            

مخاطبان اصلی مجله ترویجی کشاورزی حبوبات دیم بهره‌برداران، مروجان، دانشجویان و کارشناسان کشاورزی بوده و لذا مقالات آن کاربردی است و به زبان ساده و عاری از اصطلاحات علمی پیچیده است، و پیام آموزشی اصلی مقاله به شکل مناسب و گویا بیان می شود.

این مجله پذیرای مقاله‌هایی با موضوع انتقال یافته‌ها و نتایج پژوهش‌های حبوبات دیم در زمینه­ های ذیل است :

  -   به­ زراعی و به­ نژادی

-   خاک­ورزی حفاظتی

-    آفات و بیماری­ها

  -    تغذیه و حاصلخیزی خاک

  -   مکانیزاسیون

  -   انبارداری

  -   مصارف غذایی

  -   اقتصاد بازار